TEORIER BAG CRAFT PSYKOLOGI

Craft psykologi er min vision om at koble håndarbejde/håndværk og psykologi.


Det er psykologiske teorier som begrunder og beskriver Craft og den gavnlige virkning det har for vores trivsel og sundhed. 

I Craft psykologi beskrives de fysiske og psykiske fordele ved at udøve håndarbejde og håndværk. Der indgår en lang række teorier i større eller mindre grad. De teorier som Craft psykologi mest støtter sig op af, er kort beskrevet nedenforSelvbestemmelses teori: Komponenter til et liv i trivsel

-Hvorfor er det vigtigt at have en passion? Og hvordan kan vi forstå, hvordan vores passion/hobby/interesse kan bruges til at skabe mere trivsel i hverdagen.


Flow: fokus på aktiviteten

– Fuld fordybelse i hvad man foretager sig.

Flow opstår når man bliver så optaget af aktiviteten, at man glemmer tanker, sult, og tid. Leg er et godt eksempel på Flow – og det vi som voksne leger med vil ofte føre til oplevelsen af Flow.

Det kan være designprocesser, fiskeri, håndarbejde eller andre ting, hvor vi har en tilpas balance mellem færdigheder og udfordringer.


Effectuation

- Teorien om næste bedste skridt


Mindfulness: fokus på nuet

-Bevidst, ikke-dømmende opmærksomhed på hvad der sker i nuet.

Mindfulness er den tilstand, som opstår når vi er bevist nærværende i nuet. Selvom det lyder let – så er det svært, fordi tanker om ting vi skal huske at gøre ofte fylder.

Det kræver øvelse som kan være at tælle hæklemasker og blot acceptere de tanker som kommer, og bevist fokusere tilbage til at tælle.


Broaden & Build

-Teorien om positive emotionerTEORIER BAG

CRAFT PSYKOLOGI


Anne Kirketerp


Skrejrupvej 6, 8410 Rønde


Email: anne@annekirketerp.dk

Tlf: 60 95 50 77


CVR-nr.: 33685424

© 2017 Anne Kirketerp.

All Rights Reserved.