ALLE UDGIVELSER

ALLE UDGIVELSER

 

Bøger/artikler

 

 

 

Foretagsomhed og Skubmetoden:

 

Kirketerp, A. L. (2017): Innovation i praksis – Teorien om de små skridts kraft.

In. Nielsen. E. N. (red.). (2017): Offentlig administration – kobling mellem teori, profession og praksis. Forlaget Systime Profession.

 

Kirketerp, A. L. & Hyldig, K.S. (2016): Innovation i folkeskolen – foretagsomhed som kompetence. Dansk Psykologisk Forlag.

 

Kirketerp, A. L. (2014): Innovation i praksis – Teorien om de små skridts kraft

In. Nielsen. E. N. (red.). (2014): Offentlig administration – kobling mellem teori, profession og praksis. Forlaget Systime Profession.

 

Kirketerp, A. L. (2013): Foretagsomhed i børnehaven: mange små skub kan fremme foretagsomhed. VERA, Nr.65. S.16-21.

 

Kirketerp, A. L. (2012): Foretagsomhedspædagogik og skubmetoden. Kognition og Pædagogik nr. 83 marts 2012 22. årgang

 

Kirketerp, A. L. & Knoop, H. H (2012): Foretagsomhedens psykologi. Kognition og Pædagogik nr. 83 marts 2012 22. årgang

 

Kirketerp, A.L, Bak, M. & Buus, M. (2011): Entreprenørskab og foretagsomhed på de kunstneriske uddannelser i Norden. Nordisk Ministerråd, KreaNord.

 

Kirketerp, A. L. (2011): Skubmetoden og foretagsomhedsdidaktik. In Kirketerp & Greve (Red.): (2011): Entreprenørskabsundervisning – en antologi. Aarhus universitetsforlag.

 

Kirketerp, A. L. (2010): Pædagogik og didaktik I entreprenørskabsundervisningen på de videregående uddannelser I et foretagsomhedsperspektiv. Ph.d. afhandling. Syddansk Universitets forlag. Link til onlineudgave.

 

Mauer, R.; Neergaard, H. & Kirketerp-Linstad, A. (2009): Self-Efficacy: Conditioning the Entrepreneurial. Mindset In. Brännback, M. & Carsrud, A. (Ed.): Understanding the Entrepreneurial Mind. Springer.

 

Kirketerp, A. (2007): Den Innovative Studerende – kræver nye eksamensformer. I Innovativ Didaktik, IDEA.

 

Christensen, P. R, & Kirketerp, A. (2007): Entrepreneurial Action in shaping Education for Entrepreneurship: The case of the KaosPilots International. NCGE Working Paper Series.

 

Kirketerp, A. & Korsgaard, S. (2007): Hvordan man skaber foretagsomme entreprenører: SKUB metoden og effectuation logik. Ledelse og Erhvervsøkonomi, 2, 93-103.

 

Evald, M. R. & Kirketerp, A. (2006): Evaluering af undervisning og underviseres kompetencer indenfor iværksætteri/innovation ved de videregående uddannelsesinstitutioner. IDEA, Kolding.

 

Kirketerp, A. (2006): Kreativitet og Innovation. Relationship Management. Børsens Ledelseshåndbøger, 2/7.

 

 

Film om skubmetoden og foretagsomhed

 

 

 

 

 

 

Craft psykologi:

 

Anne Kirketerps youtubekanal

 

 

 

 

 

 

Håndarbejde:

Kirketerp, A (1998): Vævede tørklæder. Klematis.

Anne Kirketerp

 

Skrejrupvej 6, 8410 Rønde

 

Email: anne@annekirketerp.dk

Tlf: 60 95 50 77

 

CVR-nr.: 33685424

© 2017 Anne Kirketerp.

All Rights Reserved.