TEORIER BAG CRAFT-PSYKOLOGI

TEORIER BAG CRAFT-PSYKOLOGI

Craft psykologi er min vision om at koble håndarbejde/håndværk og psykologi.


Det er psykologiske teorier som begrunder og beskriver Craft og den gavnlige virkning det har for vores trivsel og sundhed.

I Craft-psykologi beskrives de fysiske og psykiske fordele ved at udøve håndarbejde og håndværk. Der indgår en lang række teorier i større eller mindre grad. De teorier som Craft-psykologi mest støtter sig op af, er kort beskrevet nedenfor.


Selvbestemmelses teori - Komponenter til et liv i trivsel

Hvorfor er det vigtigt at have en passion? Og hvordan kan vi forstå, hvordan vores passion/hobby/interesse kan bruges til at skabe mere trivsel i hverdagen.


Flow - fokus på aktiviteten

Fuld fordybelse i hvad man foretager sig.

Flow opstår når man bliver så optaget af aktiviteten, at man glemmer tanker, sult, og tid. Leg er et godt eksempel på flow og det vi som voksne leger med vil ofte føre til oplevelsen af flow.

Det kan være designprocesser, fiskeri, håndarbejde eller andre ting, hvor vi har en tilpas balance mellem færdigheder og udfordringer.


Effectuation

Teorien om næste bedste skridt


Mindfulness - fokus på nuet

Bevidst, ikke-dømmende opmærksomhed på hvad der sker i nuet.

Mindfulness er den tilstand, som opstår når vi er bevist nærværende i nuet. Selvom det lyder let, så er det svært, fordi tanker om ting vi skal huske at gøre ofte fylder.

Det kræver øvelse som kan være at tælle hæklemasker og blot acceptere de tanker som kommer, og bevist fokusere tilbage til at tælle.


Broaden & Build

Teorien om positive emotioner