FORETAGSOMHED & SKUBMETODEN

FORETAGSOMHED & SKUBMETODEN

Skubmetoden er 7 empirisk underbyggede strategier til at sikre foretagsomhed. Metoden er udviklet som en del af min Ph.d. omhandlende ”Foretagsomhedsdidaktik”.


De 7 strategier er:

Succesoplevelse, Næste bedste skridt, Interesser og styrker, Rollemodeller, Mod til at fejle, Ændring af vaner og Anerkendelse for handling.


Skubmetoden er en samlet teori/metode til at få mennesker til at gå fra at tænkte til at handle på muligheder. Skubmetoden beskriver, hvordan foretagsomhed gøres til en kompetence i en ledelses-, vejlednings- eller undervisnings kontekst.


Du kan se en video om Skubmetoden her.