FORETAGSOMHED & SKUBMETODEN gammel

FORETAGSOMHED & SKUBMETODEN


Skubmetoden er 7 empirisk underbyggede strategier til at sikre foretagsomhed. Metoden er udviklet som en del af min Ph.d. omhandlende ”Foretagsomhedsdidaktik”.

 

De 7 strategier er:

Succesoplevelse, Næste bedste skridt, Interesser og styrker, Rollemodeller, Mod til at fejle, Ændring af vaner og Anerkendelse for handling.


Skubmetoden er en samlet teori/metode til at få mennesker til at gå fra at tænkte til at handle på muligheder


Skubmetoden beskriver hvordan foretagsomhed gøres til en kompetence i en ledelses-, vejlednings- eller undervisnings kontekst.


Du kan se en video om Skubmetoden her.